Privacybeleid

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de AVG welke in werking treedt op 25 mei 2018. In dit privacybeleid informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle activiteiten op alle websites.

Voor welke doeleinden verwerkt 't Stokertje persoonsgegevens?

't Stokertje verwerkt persoonsgegevens voor:
-De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals het afhandelen van aankopen in de webshop ten aanzien van onze producten en diensten;
-Servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met je en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via de klantenservice
-Marketing doeleinden waaronder mailings. Bij mailings zal een afmeldmogelijkheid aangeboden worden. 

Welke persoonsgegevens verzamelt 't Stokertje?

't Stokertje verwerkt voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens van:

Gebruikers van websites ('bezoekers'):

Persoonlijke gegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum bij invullen van formulieren;
Interactiegegevens, zoals surfgedrag op de Websites en klikgedrag (anoniem).

Consumenten ('klanten') die product(en) en diensten afnemen via 't Stokertje:

Contact- en betalingsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en klantnummer.

Kwaliteit en aansprakelijkheid

Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan 't Stokertje, ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. 't Stokertje is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Aan wie verstrekt 't Stokertje persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. 't Stokertje verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van 't Stokertje. Ook worden persoonsgegevens aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Hoe lang bewaart 't Stokertje persoonsgegevens?

't Stokertje bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Wat doet 't Stokertje met cookies?

Wat zijn cookies en soortgelijke technieken?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website in je randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze gegevens kan je bij een later bezoek worden herkend. U kunt de cookie instellingen hier wijzigen

Voor welke doeleinden plaatst 't Stokertje cookies?

onze websites kunnen cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

Technisch noodzakelijke cookies Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze websites, diensten of hulpmiddelen mogelijk te maken.

Functionele cookies Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze websites, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie. Er wordt bijvoorbeeld een cookie geplaatst om te onthouden dat je bepaalde cookies hebt geaccepteerd, of welke producten je in de winkelwagen hebt geplaatst.

Analytische cookies 't Stokertje gebruikt Google Analytics op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. 't Stokertje kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van een website verbeteren.

Advertentie of tracking Cookies 't Stokertje maakt gebruik van cookies voor commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op websites en andere marketingkanalen, al dan niet van externe partijen. Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op 't Stokertje websites (verder: 'derde partij cookies'). Voor het plaatsen van derde partij cookies vragen we vooraf je toestemming, omdat hiermee je internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Op de (persoons)gegevens die via derde partij cookies worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. 't Stokertje heeft daar geen invloed op.

Voor welke domeinen vraagt 't Stokertje toestemming voor cookies?

't Stokertje vraagt steeds per website (per domein) of je toestemming wilt geven voor cookies. Je geeft dus niet in een keer toestemming voor alle websites van merken en handelsnamen die vallen onder 't Stokertje.

Welke (persoons)gegevens verzamelt 't Stokertje via cookies?

't Stokertje verzamelt je IP-adres (alleen na invoer van een formulier), surf- en klikgedrag, cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van jouw computerscherm), vanaf welke pagina je op 't Stokertje websites bent gekomen, wanneer en hoe lang je onze websites bezoekt of gebruikt, of je gebruik maakt van functionaliteiten van onze websites en welke pagina's je bezoekt op onze websites.

Hoe kun je je verzetten tegen Cookies?

Door de instellingen van je browser te wijzigen, kun je aangeven dat jouw browser geen Cookies (van onze websites) mag aanvaarden. Als jouw browser geen Cookies van onze websites aanvaardt, krijg je mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze websites of kun je mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien je je wilt verzetten tegen de Cookies van Google Analytics, kun je dit in je browser instellen door Cookies van Google (Analytics) via je browser te weigeren of door https://tools.google.com/dlpage/gaoptout te klikken. Voor meer informatie over derde partij cookies en je opt-out mogelijkheden hiervoor, zie

Hoe kun je contact opnemen met 't Stokertje?

Voor vragen of verzoeken kun je telefonisch, via de website of per post contact opnemen met klantenservice van 't Stokertje.

Hoe kun je je privacyrechten uitoefenen?

Je kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan 't Stokertje. Dit kun je doen via het contactformulier. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek op grond van de AVG. Houd er rekening mee dan in sommige gevallen 't Stokertje om aanvullende informatie kan vragen om je identiteit deugdelijk vast te stellen.

Verzet

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer je aangeeft niet langer te willen worden benaderd, zal 't Stokertje je opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun je doen via het contactformulier van de klantenservice. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op je recht op verzet.

Wanneer is dit privacybeleid voor het laatst gewijzigd?

't Stokertje behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit privacybeleid. 't Stokertje raadt je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Wanneer je het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) dit privacybeleid, kan je niet (langer) gebruik maken van onze diensten, websites.

Indien je een klacht hebt over de manier waarop 't Stokertje met je persoonsgegevens is omgegaan kan je een klacht bij 't Stokertje indienen via [email protected]. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Deze Privacy & Cookie pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10-10-2018

't Stokertje Kacheparadijs
Dorpsstraat 12
9441 PD Orvelte
0593-322417
[email protected]